Archiv článků

Elektronický platební rozkaz

19.10.2021 22:39
Obvodní soud pro Prahu 3, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platení rozkaz sp. zn.: EPR 242052/2021. Pohledávka ve výši 21.780 Kč + příslušenství; dlužník právnická osoba z Prahy. 

Elektronický platební rozkaz

18.10.2021 12:32
Elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Benešově sp. zn.: EPR 241628/2021. Dlužník, podnikající fyzická osoba z Divišova; dluh ve výši 88.767 Kč + příslušenství.

Mimosoudní vyřešení sporu

15.09.2021 13:08
Na základě podaného návrhu na vydání EPR (OS Praha 10, sp. zn.: EPR 205801/2021), dlužník svůj dluh ve výši 72.600,00 Kč + příslušenství, dobrovolně uhradil.  

Elektronický platební rozkaz

10.05.2021 09:10
Na základě námi podaného návrhu, vydal Okresní soud v Berouně, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 111138/2021). Dlužník, právnická osoba z Králova Dvora, pohledávka z obchodního styku ve výši 19.158 Kč s příslušenstvím.

Elektronický platební rozkaz

07.05.2021 15:05
Obvodní soud pro Prahu 6, na základě námi podáneho návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 111124/2021). Pohledávka ve výši 4.075 Kč s příslušenstvím z obchodního styku za právnickou osobou z Prahy.

Exekuce

06.05.2021 11:09
Na základě získaného exekučního titulu, který vydal Okresní soud Praha - východ, sp.zn.: EPR 44049/2021, byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dlužník, podnikající fyzická osoba, dluh za objednané a využité služby ve výši 3.357,75 Kč a příslušenství.

Exekuce

03.05.2021 14:54
Na základě získaného exekučního titulu, který vydal Obvodní soud pro Prahu 3, sp. zn.: 17 C 263/2020, byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodního styku ve výši 58.556,25 Kč a příslušenství. 

Elektronický platební rozkaz

15.04.2021 14:48
Okresní soud v Šumperku, vyhověl našemu návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 44050/2021). Pohledávka z obchodního styku ve výši 6.610,84 Kč s příslušenstvím za objednané a provedené služby.

Elektronický platební rozkaz

14.04.2021 10:30
Obvodní soud pro Prahu 10 vydal na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR). Ve věci sp. zn.: EPR 70361/2021 požadujeme po dlužníkovi uhradit objednané a provedené služby. Žalovaná jistina 38.000 Kč.

Rozsudek

12.04.2021 14:22
Obvodní soud pro Prahu 3, zcela vyhověl námi podané žalobě a ve věci sp. zn.: 17 C 263/2020, rozhodl rozsudkem. Zavázal žalovaného uhradit částku ve výši 2.250 EUR s úroky z prodlení, paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohedávky a taktéž uhradit náklady řízení. Pohledávka z obchodního...