Archiv článků

Exekuce

19.11.2019 12:21
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Okresní soud v Kutné Hoře sp. zn.: 5 C 275/2019) byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající fyzická osoba z Kutné Hor; dluh ve výši 395.000 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

15.11.2019 11:48
Okresní soud v Benešově, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz sp. zn.: EPR 242952/2019. Dlužník, neodnikající fyzická osoba, dluh ve výši 77.000 Kč.  

Rozsudek

14.11.2019 22:37
Okresní soud v Karviné rozhodl rozsudkem sp. zn.: 27 C 187/2019, který zcela vyhověl, námi podané žalobě. Dlužník, francouzská právnická osoba z Illachu, dluh ve výši 750 EUR + příslušenství.   

Elektronický platební rozkaz

11.11.2019 10:01
Okresní soud v Pardubicích, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 195652/2019). Dlužník, nepodnikající fyzická osoba, dlu ve výši úroku z prodlení a nákladů řízení (žalovaný uhradil jistinu dluhu, před vydáním EPR).

Elektronický platební rozkaz

30.10.2019 22:56
Okresní soud v Třebíči, na základě námi podáného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 220285/2019). Dlužník, právnická osoba, dluh ve výši 35.882,55 + příslušenství.

Exekuce

28.10.2019 15:09
Na základě získaného exekučního titulu (EPR sp. zn.: EPR 133711/2019) nařídil Obvodní soud pro Prahu 5, exekucei na majetek dlužníka. Dlužní, právnická osoba, dluh ve výši 40.000 Kč + příslušneství. 

Rozsudek

30.09.2019 13:28
Okresní soud ve Svitavách, rozhodl rozsudkem (sp. zn.: 15 C 154/2019), který zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, podnikající fyzická osoba, dluh ve výši 10.527,45 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

27.04.2019 21:05
Okresní soud v Tachově, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz, sp. zn: EPR 66611/2019. Žalovanou je podnikající fyzická osoba z Tachova, dluh ve výši 3.400 EUR + příslušenství.

Exekuce

12.04.2019 21:01
Na základě získaného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz, který vydal Okresní soud v Uherském Hradišti, sp. zn.: EPR 307052/2018, bylo na majetek dlužníka (právnická osoba z Podolí) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 577.366,65 Kč a příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

22.03.2019 09:56
Okresní soud ve Svitavách, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz, sp. zn: EPR 62253/2019. Žalovanou je fyzická osoba z Bělé nad Svitavou, dluh ve výši 10.527,45 Kč + příslušenství.