Elektronický platební rozkaz

26.11.2021 15:13

Na základě našeho návrhu, vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi, elektronický platení rozkaz (sp. zn.: EPR 272209/2021). Dlužník, právnická osoba z Mnichova Hradiště, pohledávka z obchodního styku ve výši 70.712 Kč s příslušenstvím. 

Zpět