Informace o nás 

Společnost FOX HOLDING s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77699, byla založena 13. června roku 2000 v Praze.

Od svého vzniku se společnost zaměřovala na obchody s pohledávkami a na marketingové a účetní poradenství. V roce 2002, vzhledem k neuspokojivé nabídce inkasa pohledávek na trhu v České republice, se společnost FOX HOLDING s. r. o. začala pro svoji potřebu zajímat i o inkasní služby. Od roku 2003 tyto služby poskytuje i korporátnim a firemním subjektům a fyzickým osobám v České republice i v zahraničí.

V současné době nabízíme rozsáhlé služby v oblasti  správy a inkasa pohledávek a v oblasti zprostředkování právního servisu v České republice a v dalších více než 80 zemích světa. Od 1.7.2009 jsme pro naše zakazníky, kromě standardních forem žalob, začali nabízet v rámci soudního inkasa pohledávek v ČR i možnost podání návrhu na vydání platebního rozkazu elektronickou cestou.