Řešíme:

Elektronický platební rozkaz

15.07.2020 10:17
Obvodní soud pro Prahu 9 vydal ve věci sp. zn.: EPR 155910/2020, elektronikcý platební rozkaz....

Exekuce na majetek dlužníka

13.07.2020 17:11
Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 05.05.2020...

Elektronický platební rozkaz

15.06.2020 10:18
Okresní soud v Havlíčkově Brodě vydal ve věci sp. zn.: EPR 138360/2020, elektronikcý platební...

Rozsudek

03.06.2020 08:32
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci sp. zn.: 13 C 206/2019 rozsudkem, který zcela vyhověl námi...

Rozsudek

11.05.2020 12:57
Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve věci sp. zn.: 15 C 23/2020 rozusdkem, kdy vyhověl námi podané...

Výmaz společnosti

23.04.2020 15:07
V rámci vedené exekuce (exekuční titul Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn.: EPR 2263/2013) na...