Řešíme:

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

27.11.2020 10:01
Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek vydaný Okresním soudem v Lounech, sp. zn.: 5 C...

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

20.11.2020 13:55
Na základě získáného exekučního titulu (soudní smír vydaný Okresním soudem v Benešově ze dne...

Soudní smír

10.11.2020 11:01
Obvodní soud pro Prahu 10, schválil námi navržený soudní smír ve věci sp. zn.: 59 C 100/2020....

Rozsudek

14.10.2020 12:11
Obvodní soud pro Prahu 5, rozhodl rozsudkem, který zcela vyhověl našemu žalobnímu petitu. Dlužník,...

Elektronický platební rozkaz

08.10.2020 10:07
Na základě námi podaného návrhu na vydání  elektronického platebního rozkazu , vydal...

Elektronický platební rozkaz

02.10.2020 20:12
Obvodní soud pro Prahu 3, na základě námi podaného návrhu, vydal ve věci vedené pod sp. zn.: EPR...