Řešíme:

Insolvence

06.03.2020 11:16
V rámci vedené exekuce (exekuční titul Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn.: 117 EC 179/2012) na...

Exekuce

27.02.2020 21:30
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn.: 13 Cm 28/2019),...

Elektronický platební rozkaz

19.02.2020 09:15
Okresní soud v Jihlavě, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp....

Rozsudek

18.02.2020 21:05
Městský soud v Praze, ve věci dlužné pohledávky ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství, rozhodl...

Elektronický platební rozkaz

10.02.2020 11:43
Obvodní soud pro Prahu 4 vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp....

Elektronický platební rozkaz

04.02.2020 20:28
Obvodní soud pro Prahu 2 na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp....