Archiv článků

Provedení exekuce na majetek dlužníka

14.11.2023 12:09
Na základě získaného exekučního titulu (EPR Městského soudu v Brně ze dne 08.02.2022 č. j. 81 EXE 2173/2023-11), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník právnická osoba z Brna; dluh za neuhrazené, objednané a využité služby, ve výši 31.952,00 Kč s příslušenstvím.

Rozsudek

16.10.2023 22:15
Okresní soud v Karviné rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: 22 C 182/2023). Dlužník, fyzická osoba z Českého Těšína, dluh za objednané, provedené a dlužníkem neuhrazené služby ve výši 7.174 Kč s příslušenstvím.

Rozsudek

29.09.2023 11:55
Okresní soud v Chomutově rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: 31 C 57/2023). Dlužník, fyzická osoba z Chomutova, dluh za odtah vozidla ve výši 5.820 Kč s příslušenstvím.

Elektronický platební rozkaz

18.09.2023 21:51
Okresní soud v Nymburce vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 18. září 2023, č. j. EPR 205766/2023-6). Dlužník, právnická osoba z Lysé nad Labem, dluh z obchodní činnosti ve výši 3.518,00 Kč s příslušenstvím.

Exekuce na majetek dlužníka

18.08.2023 12:30
Na základě získaného exekučního titulu (Okresní soud v Pardubicích ze dne 04.05.2023 č. j. 9 C 31/2023-65), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Pardubic, dluh vznikl na základě neuhrazených a dlužníkem objednáných služeb. Pohledávka ve výši 5.627,00 Kč...

Nařízení exekuce

14.08.2023 11:38
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31.05.2022 č. j. 26 C 93/2022-12), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník právnická osoba z Prahy, pohledávka z obchodního styku ve výši 2.420,- EUR s příslušenstvím.

Rozsudek

04.08.2023 22:49
Okresní soud v Chebu rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: EPR 299905/2021). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodní činnosti ve výši 2.420 EUR s příslušenstvím.  

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

28.07.2023 23:06
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou ze dne 06.06.2023 č. j. 8 C 104/2023-27), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Velkého Meziříčí; dluh za neuhrazené, objednané a využité služby, ve výši 19.953,00 Kč s...

Rozsudek odvolacího soudu

28.06.2023 13:15
Odvolací soud (Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci) potvrdil prvoinstanční rozsudek Okresního soudu v Olomouci (č. j. 69 Co 14/2023-198) a zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, fyzická osoba z Olomouce, pohledávka z nevrácené půjčky ve výši 200.000 Kč s příslušenstvím.  

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

21.06.2023 09:24
Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Kutné Hoře, č. j. EPR 270265/2022-13), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník je právnická osoba, dluh z obchodní činnosti.