Archiv článků

Rozsudek

28.01.2021 10:10
Obvodní soud pro Prahu 6, rozhodl rozsudkem ve věci sp. zn.: 53 C 66/2019, kdy zcela vyhově námi podáné žalobě (návrh na vydání platebního rozkazu). Dlužník je právnická osoba z Maďarska, dluh z obchodní činnosti ve výši 366,59 EUR + příslušenství. 

Elektronický platební rozkaz

22.12.2020 12:21
Okresní soud Plzeň - jih, pověřil na náš návrh, soudního exekutora provedením exekuce na majetek dlužníka. Exekučním titulem je získaný pravomocný elektronický platební rozkaz sp. zn.: EPR 105562/2020. Dluh z obchodního styku ve výši 27.225,- Kč + příslušenstv za právnickou osobou.

Elektronický platební rozkaz

09.12.2020 14:05
Okresní soud v Bruntále, na základě náni podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 287233/2020). Dluh z obchodního styku ve výši 45 735 Kč s příslušenstvím; dlužník podnikající fyzická osoba.

Exekuce na majetek dlužníka

08.12.2020 10:08
Na základě získaného elektronického platebního rozkazu pověřil Okresní soud v Havlíčkově Brodě soudního exekutora provedením výkonu rozhodnutí (sp. zn.: 32 EXE 637/2020). Dluh ve výši 29.515,58 Kč + příslušenství; dlužník, právnická osoba z Ledče nad Sázavou. 

Elektronický platební rozkaz

07.12.2020 12:02
Na základě námi podaného návrhu, vydal Okresní soud Brno - venkov, elektronický platební rozkaz.  Dlužník, fyzická osoba z Ivančic, dluh ve výši 1.489 Kč + příslušenství. Věc vedena pod sp. zn.: EPR 223358/2020.

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

27.11.2020 10:01
Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek vydaný Okresním soudem v Lounech, sp. zn.: 5 C 128/2020), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh ve výši 8.587,- Kč + příslušenství.

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

20.11.2020 13:55
Na základě získáného exekučního titulu (soudní smír vydaný Okresním soudem v Benešově ze dne 25.08.2020 sp. zn.: 5 C 4/2020-64), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh ve výši 53.000,- Kč + příslušenství.

Soudní smír

10.11.2020 11:01
Obvodní soud pro Prahu 10, schválil námi navržený soudní smír ve věci sp. zn.: 59 C 100/2020. Dlužník (právnická osoba) je povinen v měsíčních splátkách uhradit jistinu dluhu, úrok z prodlení a soudní náklady. Dluh ve výši 2.500 EUR + příslušenství.

Rozsudek

14.10.2020 12:11
Obvodní soud pro Prahu 5, rozhodl rozsudkem, který zcela vyhověl našemu žalobnímu petitu. Dlužník, fyzická osoba z Prahy, dluh ve výši 11.509,50 Kč.

Elektronický platební rozkaz

08.10.2020 10:07
Na základě námi podaného návrhu na vydání  elektronického platebního rozkazu , vydal Okresní soud Plzeň - město (sp. zn.: EPR 236112/2020) elektronický platební rozkaz. Dlužník, právnická osoba z Plzně, dluh ve výši 5.561 EUR + příslušenství.