Archiv článků

Rozsudek

14.10.2020 12:11
Obvodní soud pro Prahu 5, rozhodl rozsudkem, který zcela vyhověl našemu žalobnímu petitu. Dlužník, fyzická osoba z Prahy, dluh ve výši 11.509,50 Kč.

Elektronický platební rozkaz

08.10.2020 10:07
Na základě námi podaného návrhu na vydání  elektronického platebního rozkazu , vydal Okresní soud Plzeň - město (sp. zn.: EPR 236112/2020) elektronický platební rozkaz. Dlužník, právnická osoba z Plzně, dluh ve výši 5.561 EUR + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

02.10.2020 20:12
Obvodní soud pro Prahu 3, na základě námi podaného návrhu, vydal ve věci vedené pod sp. zn.: EPR 239082/2020, elektronický platební rozkaz (EPR). Dlužník, právnická osoba z Prahy 3, dluh z autodopravy ve výši 2.250 EUR + příslušenství.  

Elektronický platební rozkaz

01.10.2020 11:08
Okresní soud Plzeň-jih, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (EPR) ve věci vedené pod sp. zn.: EPR 105562/2020. Dlužník, právnická osoba z Chotěšova, dluh z obchodního styku ve výši 27.225 Kč + příslušenství. 

Elektronický platební rozkaz

29.09.2020 10:29
Obvodní soud pro Prahu 9, ve věci vedené pod sp. zn.: EPR 224460/2020, vydal na náš návrh, elektronický platební rozkaz. V něm zavázal dlužníka uhradit jistinu pohledávky ve výši 75.000 Kč, příslušenství pohledávky a soudní náklady. Dluh vznikl na základě neplacení dohodnutého nájemného. 

Soudní smír

22.09.2020 12:06
Okresní soud v Benešově, ve věci sp. zn.: 5 C 4/2020, rozhodl usnesením a to tak, že schvílil navržený smír. Dlužník je povinnen uhradit jistinu dluhu ve výši 53.000 Kč spolu s úrokem z prodlení a taktéž naše náklady řízení a to v měsíčních splátkách ve výši 8.000 Kč.

Elektronický platební rozkaz

04.09.2020 12:04
Obvodní soud pro Prahu 2, vydal na náš návrh, ve věci sp. zn.: EPR 210843/2020, elektronický platební rozkaz. Zavázal v něm dlužníka, uhradit dlužnou částku ve výši 43.150,00 Kč + příslušenství, nebo ve věci podat zdůvodněný odpor.

Elektronický platební rozkaz

02.09.2020 15:01
Obvodní soud pro Prahu 10, vydal na základě námi podaného návrhu, ve věci sp. zn.: EPR 201540/2020, elektronický platební rozkaz (EPR). Zavázal v něm dlužníka, uhradit dlužnou částku ve výši 2.500,00 EUR + příslušenství, nebo ve věci podat zdůvodněný odpor.

Elektronický platební rozkaz

28.08.2020 11:05
Obvodní soud pro Prahu 3, vydal na náš návrh, ve věci sp. zn.: EPR 212250/2020, elektronický platební rozkaz. Zavázal v něm dlužníka, uhradit dlužnou částku ve výši 16.722,00 Kč + příslušenství, nebo ve věci podat zdůvodněný odpor.

Přihláška pohledávky do insolvence

24.08.2020 13:46
Krajský soud v Brně, vyhověl návrhu dlužníka a zahájil insolvenční řízení (sp. zn.: KSBR 33 INS 8354 / 2020). Dluh za objednané služby ve výši 35.882,55 Kč + příslušenství. Ve věci jsme sepsali a  podali přihlášku pohledávky.