Archiv článků

Elektronický platební rozkaz

14.01.2022 17:16
Obvodní soud pro Prahu 10 vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (sp.zn.: EPR 299905/2021). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodní činnosti ve výši 2.420 EUR s příslušenstvím.  

Exekuce

07.01.2022 17:09
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn.: 68 C 132/2021), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Prahy, dluh z nevrácené zápůjčky ve výši 75.000 Kč s příslušenstvím.

Elektronický platební rozkaz

03.01.2022 11:11
Na základě našeho návrhu, vydal Okresní soud v Olomouci, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 298294/2021). Pohledávka ve výši 3.990 Kč s příslušenstvím, dlužníkem je právnická osoba z Olomouce.

Vymožení pohledávky

28.12.2021 16:26
Na základě rozsudku Okresního soudu Plzeň-město (sp. zn.: 36 C 323/2020), dlužník uhradil celkovou dlužnou částku vč. příslušenství. Pohledávka ve výši 5.561 EUR s příslušenstvím, dlužník právnická osoba z Plzně.

Elektronický platební rozkaz

15.12.2021 10:12
Ve věci vedené u Okresního soudu v Chebu (sp. zn.: EPR 271768/2021), bylo vyhověno našemu návrhu a soud vydal elektronický platební rouzkaz (EPR). Pohledávka za fyzickou osobou z Chebu, ve výši 165.000 Kč s přísluušenstvím. 

Elektronický platební rozkaz

14.12.2021 16:11
Okresní soud v Chomutově na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 266796/2021). Dlužník, právnická osoba ze Strupčice, pohledávka ve výši 4.920 Kč s příslušenstvím.

Vymožení pohledávky

03.12.2021 15:26
Na základě nařízené exekuce (OS v Benešově, sp.zn.: 27 EXE 644/2021), dlužník uhradil vymáhanou pohledávku ve výši 7.460 Kč s příslušenstvím. Dlužník, fyzická podnikající osoba z Divišova.

Vymožení pohledávky

30.11.2021 10:01
Na základě vydaného EPR dlužník uhradil celý svůj dluh na nájemném ve výši 10.986 Kč s příslušenstvím. Dlužník, fyzická osoba z Pardubic; věc vedena u Okresního soudu v Pardubicích sp. zn.: EPR 274223/2021. 

Elektronický platební rozkaz

26.11.2021 15:13
Na základě našeho návrhu, vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi, elektronický platení rozkaz (sp. zn.: EPR 272209/2021). Dlužník, právnická osoba z Mnichova Hradiště, pohledávka z obchodního styku ve výši 70.712 Kč s příslušenstvím. 

Úspěšná exekuce

23.11.2021 22:59
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek OS v Benešově sp. zn.: 6 C 96/2021) byla úspěšně provedena exekuce na majetek dlužníka ve věci pohledávky ve výši 16.636,36 Kč + příslušenství. Dlužník svůj dluh uhradil.