Archiv článků

Elektronický platební rozkaz

15.07.2020 10:17
Obvodní soud pro Prahu 9 vydal ve věci sp. zn.: EPR 155910/2020, elektronikcý platební rozkaz. Zavázal v něm dlužníka, uhradit dlužnou částku ve výši 84,59 EUR + příslušenství, či ve věci podat zdůvodněný odpor.

Exekuce na majetek dlužníka

13.07.2020 17:11
Na základě získáného exekučního titulu (rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 05.05.2020 sp. zn.: 15 C 23/2020), byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dluh z nájemného ve výši 20.084,- Kč, dlužník fyzická osoba z Pardubic. Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Městského...

Elektronický platební rozkaz

15.06.2020 10:18
Okresní soud v Havlíčkově Brodě vydal ve věci sp. zn.: EPR 138360/2020, elektronikcý platební rozkaz. Zavázal v něm dlužníka, uhradit dlužnou částku ve výši 29.515,58 Kč + příslušenství, či ve věci podat zdůvodněný odpor. 

Rozsudek

03.06.2020 08:32
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci sp. zn.: 13 C 206/2019 rozsudkem, který zcela vyhověl námi podanému návrhu. Dluh ve výši 11.509,50 Kč s příslušenstvím, dlužník fyzická osoba z Prahy 5. 

Rozsudek

11.05.2020 12:57
Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve věci sp. zn.: 15 C 23/2020 rozusdkem, kdy vyhověl námi podané žalobě v plném rozsahu. Dlužník, fyzická osoba, jistinu dluhu uhradila až po podání žaloby; dluh na nájemném SVJ. 

Výmaz společnosti

23.04.2020 15:07
V rámci vedené exekuce (exekuční titul Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn.: EPR 2263/2013) na majetek dlužníka, bylo zjištěno, že dlužník byl vymazán z obchodního rejstříku. Ve věci zajištěny dokuemnty pro účetní odpis pohledávky, jako daňového nákladu. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 25.200...

Elektronický platební rozkaz

20.04.2020 13:04
Obvodní soud pro Prahu 9, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 27564/2020). Pohledávka za právnickou osobou ve výši 32.670 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

16.04.2020 22:59
Obvodní soud pro Prahu 1, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 27564/2020). Pohledávka za právnickou osobou ve výši 90.750 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

26.03.2020 13:11
Okresní soud v Lounech, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 56817/2020). Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 8.587 Kč + příslušenství. na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 283009/2019). Dlužník právnická...

Insolvence

07.03.2020 12:17
Při exekuci na majetek dlužníka, Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, vyhověl návrhu dlužníka a zahájil insolvenční řízení (sp. zn.: KSPA 60 INS 6036/2020). Dluh z z nedodržené smlouvy o dílo ve výši 46.440,00 Kč + příslušenství. Ve věci podána přihláška pohledávky.