Archiv článků

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

19.03.2024 21:58
Po získání pravmocného soudního rozhodnutí, byl podán návrha na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Pohledávka ve výši 10.636,00 Kč a její příslušenství. Místně příslušný soud je Okresní soud Ústí nad Labem, exekučním titulem je rozsudek  č.j.: 36 C 312/2023-60.   

Návrh na nařízení exekuce

21.02.2024 12:08
K Okresnímu soudu v Karviné jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník je nepodnikající fyzická osoba z Karviné, pohledávka ve výši 7.174,00 Kč a její příslušenství.   

Rozsudek

09.02.2024 15:17
Okresní soud v Karviné rozhodl rozsudkem (sp. zn.: 22 C 182/2023) ve věci pohledávky za objednané a neuhrazené služby v hodnotě 7.174 Kč + příslušenství tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě.

Elektronický platební rozkaz

30.01.2024 22:19
Okresní soud v Prachaticích vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 30. ledna 2024, č. j. EPR 324843/2023-9). Dlužník, právnická osoba z Prachatic, dluh z obchodní činnosti ve výši 920,00 EUR s příslušenstvím.   yhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický...

Elektronický platební rozkaz

30.01.2024 12:25
Okresní soud v Ostravě vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 30. ledna 2024, č. j. EPR 286354/2023-17). Dlužník, právnická osoba z Ostravy, dluh za objednané a neuhrazené stavební práce ve výši 5.448,50 EUR s příslušenství0,  

Elektronický platební rozkaz

24.01.2024 10:10
Obvodní soud pro Prahu 1 zcela vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 24. ledna 2024, č. j. EPR 15140/2024-5). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z přepravy zboží (autodoprava) ve výši 550,00 EUR s příslušenstvím.  

Rozsudek

22.12.2023 22:42
Okresní soud ve Znojmě rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: 21 C 233/2022). Dlužník, fyzická osoba z Križovan nad Dudváhom, dluh z nájemní smlouvy resp. neuhrazené nájemné a služby ve výši 98.793,00 Kč s příslušenstvím.  

Provedení exekuce na majetek dlužníka

14.11.2023 12:09
Na základě získaného exekučního titulu (EPR Městského soudu v Brně ze dne 08.02.2022 č. j. 81 EXE 2173/2023-11), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník právnická osoba z Brna; dluh za neuhrazené, objednané a využité služby, ve výši 31.952,00 Kč s příslušenstvím.

Rozsudek

16.10.2023 22:15
Okresní soud v Karviné rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: 22 C 182/2023). Dlužník, fyzická osoba z Českého Těšína, dluh za objednané, provedené a dlužníkem neuhrazené služby ve výši 7.174 Kč s příslušenstvím.

Rozsudek

29.09.2023 11:55
Okresní soud v Chomutově rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: 31 C 57/2023). Dlužník, fyzická osoba z Chomutova, dluh za odtah vozidla ve výši 5.820 Kč s příslušenstvím.