Archiv článků

Exekuce

31.03.2021 13:14
Obvodní soud pro Prahu 10 na základě získaného exekučního titulu č. j. 59 C 100/2020-35, nařídil na majetek dlužníka exekuci. Jistina pohledávky ve výši 65.425,- Kč + příslušenství, pohledávka z obchdoního styku.

Elektronický platební rozkaz

26.03.2021 10:19
Okresní soud v Olomouci, na základě námi podaného návrhu, vydal EPR (č. j. EPR 33333/2021-7). Dlužník, fyzická osoba, dluh z půjčky ve výši 200.000 Kč + příslušenství. 

Elektronický platební rozkaz

01.03.2021 10:46
Okresní soud Praha-východ vydal na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR).Předmětem řízení, vedeného pod sp. zn.: EPR 44049/2021, je dluh z obchodní činnosti za fyzickou podnikající osobou ve výši 3.357,75 Kč + příslušenství. 

Rozsudek

09.02.2021 09:40
Obvodní soud pro Prahu 3, rozhodl rozsudkem (sp. , dluh, dlužník, žaloba zn.: 20 C 410/2020), který zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník je právnická osoba z Prahy, dluh ve výši 16.722 Kč + příslušenství

Elektronický platební rozkaz

06.02.2021 20:33
Okresní soud v Benešově vydla na náš návrh, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 19718/2021). Dlužník, podnikající fyzická osoba, dluh ve výši 7.460 Kč s příslušenstvím.

Rozsudek

28.01.2021 10:10
Obvodní soud pro Prahu 6, rozhodl rozsudkem ve věci sp. zn.: 53 C 66/2019, kdy zcela vyhově námi podáné žalobě (návrh na vydání platebního rozkazu). Dlužník je právnická osoba z Maďarska, dluh z obchodní činnosti ve výši 366,59 EUR + příslušenství. 

Elektronický platební rozkaz

22.12.2020 12:21
Okresní soud Plzeň - jih, pověřil na náš návrh, soudního exekutora provedením exekuce na majetek dlužníka. Exekučním titulem je získaný pravomocný elektronický platební rozkaz sp. zn.: EPR 105562/2020. Dluh z obchodního styku ve výši 27.225,- Kč + příslušenstv za právnickou osobou.

Elektronický platební rozkaz

09.12.2020 14:05
Okresní soud v Bruntále, na základě náni podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 287233/2020). Dluh z obchodního styku ve výši 45 735 Kč s příslušenstvím; dlužník podnikající fyzická osoba.

Exekuce na majetek dlužníka

08.12.2020 10:08
Na základě získaného elektronického platebního rozkazu pověřil Okresní soud v Havlíčkově Brodě soudního exekutora provedením výkonu rozhodnutí (sp. zn.: 32 EXE 637/2020). Dluh ve výši 29.515,58 Kč + příslušenství; dlužník, právnická osoba z Ledče nad Sázavou. 

Elektronický platební rozkaz

07.12.2020 12:02
Na základě námi podaného návrhu, vydal Okresní soud Brno - venkov, elektronický platební rozkaz.  Dlužník, fyzická osoba z Ivančic, dluh ve výši 1.489 Kč + příslušenství. Věc vedena pod sp. zn.: EPR 223358/2020.