Archiv článků

Rozsudek

21.03.2019 12:46
Okresní soud ve Svitavách, vydal na základě námi podané žaloby, rozsudek v němž zcela vyhověl našemu návrhu (sp. zn.: 6 C 44/2019). Dlužník, právnická osoba z Moravské Třebové; dluh ve výši 253.765 Kč + příslušenství.

Exekuce

20.03.2019 06:31
Na základě získaného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem ve Vsetíně sp. zn.: EPR 199101/2018, bylo na majetek dlužníka (fyzická osoba z Karolínky) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 10.616,66 Kč a příslušenství, vykonává Exekutorský úřad Olomouc.

Rozsudek

15.03.2019 20:42
Okresní soud v Litoměřicích, vydal na základě námi podané žaloby, rozsudek v němž zcela vyhověl našemu návrhu (sp. zn.: 12 C 208/2018). Dlužník, fyzická osoba z Litoměřic; dluh ve výši 3.800 Kč + příslušenství.

Exekuce

06.03.2019 15:28
Na základě získaného exekučního titulu: rozsudek, který vydal  Okresní soud v Liberci sp. zn.: 26 C 246/2018, bylo na majetek dlužníka (právnická osoba zČeského Dubu) zahájeno exekuční řízení. Exekuci pro jistinu 1.876 Kč apro náklady soudního řízení, vykonává Exekutorský úřad Olomouc.

Zamítnutí odvolání žalovaného

27.02.2019 08:17
Obvodní soud pro Prahu 10, ve věci sp. zn: 26 C 370/2018, zamítl odvolání žalovaného. Žalovaný je fyzickou osobou z Prahy, dluh ve výši 171.400 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

21.02.2019 11:34
Obvodní soud pro Prahu 10, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz, sp. zn: EPR 22283/2019. Žalovanou je právnická osoba z Prahy 10, dluh ve výši 60.491 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

15.02.2019 20:10
Okresní soud v Mělníku, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz, sp. zn: EPR 33441/2019. Žalovanou je právnická osoba z Neratovic, dluh ve výši 2.000 Kč + příslušenství.  vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR...

Elektronický platební rozkaz

01.02.2019 19:54
Okresní soud v Uherském Hradišti, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 307052/2018). Dlužník, právnická osoba z Kunovic; dluh ve výši 22.470 EUR + příslušenství.   Obvodní soud pro Prahu 1, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický...

Exekuce

23.01.2019 09:12
Na základě usnesení exekutora a souhlasu klienta, byla ukončena exekuce (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu ve spojení s § 52 exekučního řádu). Exekuce byla vedena Exekutorským úřadem Karviná (sp. zn.: 171 EX 00505/14).  Klient na základě předmětného usnesení mohl pohledávku...

Elektronický platební rozkaz

22.01.2019 10:03
Okresní soud ve Svitavách vydal, na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 302214/2018). Dlužník, právnická osoba z Moravské Třebové; dluh ve výši 253.765 Kč + příslušenství.