Exekuce

03.05.2021 14:54

Na základě získaného exekučního titulu, který vydal Obvodní soud pro Prahu 3, sp. zn.: 17 C 263/2020, byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodního styku ve výši 58.556,25 Kč a příslušenství. 

Zpět