Elektronický platební rozkaz

19.10.2021 22:39

Obvodní soud pro Prahu 3, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platení rozkaz sp. zn.: EPR 242052/2021. Pohledávka ve výši 21.780 Kč + příslušenství; dlužník právnická osoba z Prahy. 

Zpět