Elektronický platební rozkaz

10.05.2021 09:10

Na základě námi podaného návrhu, vydal Okresní soud v Berouně, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 111138/2021). Dlužník, právnická osoba z Králova Dvora, pohledávka z obchodního styku ve výši 19.158 Kč s příslušenstvím.

Zpět