Elektronický platební rozkaz

ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ ONLINE, BEZ ZÁLOH A PROVIZE

Elektronický platební rozkaz (EPR) funguje jako zkrácené řízení. Na základě jeho vydání soud uloží žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor. EPR proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci. Elektronický platební rozkaz lze podat:

- na podnikající fyzickou i právnickou osobu, které bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ),

- na jakoukoliv fyzickou osobu mající občanství ČR, nebo mající na území ČR trvalý, či dlouhodobý pobyt.

Pohledávka vhodná k vymáhaní elektronickým platebním rozkazem nesmí být starší než 3 roky od splatnosti a musí být nižší než 1.000.000 Kč (včetně příslušenství).

Výhody elektronického platebního rozkazu:

·    zkrácené řízení tzn. rychlost vydání (obecná lhůta pro vydání 30 dní, některé soudy vydávají EPR i do 5 dnů)

·    nižší soudní poplatek jen 4 % z žalované částky (standardně je to 5 %)

·    transparentnost, stav řízení lze sledovat i online na www.justice.cz (InfoSoud) 

Máte-li zájem o podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, stačí, pokud nám zašlete emailem kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku.

My Vám ZDARMA provedeme právní rozbor případu a zašleme Vám, bezplatný report s lustrací dlužníka a návrhem řešení. Rozhodnete-li se našich služeb využít, další úkony nutné k podání návrhu na vydání EPR, již vykoná naše společnost za Vás.