Směnečný platební rozkaz

!!! SMĚNEČNÝ PLATEBNÍ ROZKAZ BEZ ZÁLOH A BEZ PROVIZE !!!

Směnečný platební rozkaz lze podat na fyzickou i právnickou osobu. Pohledávka nesmí být starší než 3 roky. Základním předpokladem, je vlastnictví originálu směnky, který má veškeré zákonem předepsané náležitosti (směnku Vám rádi bezplatně zhodnotíme).

Výhody směnečného platebního rozkazu:

  • zkrácené řízení tzn. rychlost vydání a zjednodušené dokazování
  • při podání platíte jen a pouze soudní poplatek ve výši 5% z jistiny pohledávky, který je však vždy vyžadován v rámci žaloby po dlužníkovi (viz. ceník)
  • transparentnost, stav řízení lze sledovat i online na www.justice.cz (InfoSoud)
     

Naše společnost Vám nabízí, veškeré obstarání úkonů spojených s podáním návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Tzn. zaslání předžalobní upomínky, sepsání a podání návrhu platebního rozkazu, právního zastupování u nařízených soudních jednání, doplnění a rozšíření žalob, částečných a úplných zpětvzetí žalob atd. Samozřejmě nabízíme i následné podání návrhu na nařízení exekuce a samotné provedení exekuce prostřednictvím exekučního úřadu.

Máte-li zájem o podání směnečného platebního rozkazu na Vašeho dlužníka, zašlete (emailem, faxem, poštou) kopii směnky osvědčující Vaši pohledávku. My Vám zdarma provedeme právní rozbor případu. Pokud bude směnka právně validní pro podání směnečného platebního rozkazu, obratem Vám zašleme bezplatný report s lustrací dlužníka a návrhem řešení, kalkulaci nákladů řízení a exekuce a předpřipravenou smlouvu o postoupení pohledávky k vymáhání. Rozhodnete-li se našich služeb využít, další úkony nutné k podání směnečného platebního rozkazu, již vykoná naše společnost za Vás.