Standardní platební rozkaz

PODÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU BEZ ZÁLOH, BEZ PROVIZE, ONLINE

Návrh na vydání platebního rozkazu (PR), lze podat na podnikající fyzickou i právnickou osobu, které bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ). A taktéž i na jakoukoliv fyzickou osobu mající občanství ČR, nebo mající na území ČR trvalý, či dlouhodobý pobyt. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, nebo nelze-li vydaný platební rozkaz doručit do vlastních rukou, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí v dané věci jednání.

Pohledávka nesmí být splatná déle než 3 roky (u pohledávek řídících se dle starého Občanského zákoníku) resp. 4 roky (u pohledávek řídících se Obchodním zákoníkem) - toto platí jen a pouze u pohledávek u kterých počala promlčecí lhůta běžet max. do 31.12.2013, u pohledávek kde promlčecí lhůta začala běžet po 31.12.2013, je promlčecí lhůta již jen pouze 3 roky (viz. NOZ). Výše pohledávky není omezena.

Výhody platebního rozkazu:

  • zkrácené řízení tzn. rychlost vydání
  • při podání platíte pouze soudní poplatek ve výši 5% z jistiny pohledávky, který je však vždy vyžadován v rámci žaloby po dlužníkovi (viz. ceník)
  • transparentnost, stav řízení lze sledovat i online na www.justice.cz (InfoSoud)
     

Máte- li zájem o podání návrhu na vydání platebního rozkazu na Vašeho dlužníka stačí, pokud nám zašlete emailem kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku.

My Vám ZDARMA zašleme bezplatný report s lustrací dlužníka a pohledávky a s návrhem řešení. Rozhodnete-li se našich služeb využít, další úkony nutné k podání návrhu na vydání PR, již vykoná naše společnost za Vás.