Standardní platební rozkaz

!!! PODÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU BEZ ZÁLOH A BEZ PROVIZE !!!

Návrh na vydání platebního rozkazu (PR), lze podat na podnikající fyzickou i právnickou osobu, které bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ). A taktéž i na jakoukoliv fyzickou osobu mající občanství ČR, nebo mající na území ČR trvalý, či dlouhodobý pobyt. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, nebo nelze-li vydaný platební rozkaz doručit do vlastních rukou, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí v dané věci jednání.

Pohledávka nesmí být splatná déle než 3 roky (u pohledávek řídících se dle starého Občanského zákoníku) resp. 4 roky (u pohledávek řídících se Obchodním zákoníkem) - toto platí jen a pouze u pohledávek u kterých počala promlčecí lhůta běžet max. do 31.12.2013, u pohledávek kde promlčecí lhůta začala běžet po 31.12.2013, je promlčecí lhůta již jen pouze 3 roky (viz. NOZ). Výše pohledávky není omezena.

Výhody platebního rozkazu:

  • zkrácené řízení tzn. rychlost vydání (obecná lhůta pro vydání 30 dní, některé soudy vydávají platební rozkaz již do 10 dnů)
  • při podání platíte pouze soudní poplatek ve výši 5% z jistiny pohledávky, který je však vždy vyžadován v rámci žaloby po dlužníkovi (viz. ceník)
  • transparentnost, stav řízení lze sledovat i online na www.justice.cz (InfoSoud)
     

Naše společnost Vám nabízí, veškeré obstarání úkonů spojených s podáním návrhu na vydání PR (vč. zaslání předžalobní upomínky). Samozřejmě nabízíme i následné podání návrhu na exekuci a samotné provedení exekuce.

Máte- li zájem o podání návrhu na vydání platebního rozkazu na Vašeho dlužníka stačí, pokud nám zašlete (emailem, faxem, nebo poštou) kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku. My Vám zdarma provedeme obratem právní rozbor případu. Zašleme Vám bezplatný report s lustrací dlužníka a návrhem řešení, kalkulaci nákladů řízení a exekuce a předpřipravenou smlouvu o postoupení pohledávky k vymáhání. Rozhodnete-li se našich služeb využít, další úkony nutné k podání návrhu na vydání PR, již vykoná naše společnost za Vás.