Elektronický platební rozkaz

15.04.2021 14:48

Okresní soud v Šumperku, vyhověl našemu návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 44050/2021). Pohledávka z obchodního styku ve výši 6.610,84 Kč s příslušenstvím za objednané a provedené služby.

Zpět