Mimosoudní vyřešení sporu

15.09.2021 13:08

Na základě podaného návrhu na vydání EPR (OS Praha 10, sp. zn.: EPR 205801/2021), dlužník svůj dluh ve výši 72.600,00 Kč + příslušenství, dobrovolně uhradil.  

Zpět