Exekuce

06.05.2021 11:09

Na základě získaného exekučního titulu, který vydal Okresní soud Praha - východ, sp.zn.: EPR 44049/2021, byla zahájena exekuce na majetek dlužníka. Dlužník, podnikající fyzická osoba, dluh za objednané a využité služby ve výši 3.357,75 Kč a příslušenství.

Zpět