Elektronický platební rozkaz

07.05.2021 15:05

Obvodní soud pro Prahu 6, na základě námi podáneho návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 111124/2021). Pohledávka ve výši 4.075 Kč s příslušenstvím z obchodního styku za právnickou osobou z Prahy.

Zpět