Archiv článků

Rozsudek

18.02.2020 21:05
Městský soud v Praze, ve věci dlužné pohledávky ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství, rozhodl rozsudkem (sp. zn.: 13 Cm 28/2019), který zcela vyhověl námi podané žalobě. Pohledávka za právnickou osobou, vzniklá nevyplacením dluhopisů.

Elektronický platební rozkaz

10.02.2020 11:43
Obvodní soud pro Prahu 4 vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 28623/2020). Pohledávka ve výši 22.500 Kč + příslušenství, za právnickou osobou.

Elektronický platební rozkaz

04.02.2020 20:28
Obvodní soud pro Prahu 2 na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 25483/2020). Dlužník - právnická osoba, dluh - z obchodního styku ve výši 30.639 Kč + příslušenství.

Rozhodčí řízení

28.01.2020 10:20
Podán návrh na vydání rozhodčího nálezu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dluužník německá fzická osoba, která přistoupila k uzanání dluhu se sjednanou rozhodčí doložkou. Dluh z obchodního styku ve výši 26.910,00 EUR + příslušenství.

Exekuce

09.01.2020 19:54
Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz Okresní soud v Benešově, sp. zn.: 27 EXE 1142/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 3.963 Kč + příslušenství.

Exekuce

06.01.2020 14:07
Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz Okresního soud v Havlíčkově Brodě, sp. zn.: EPR 220014/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, jistina dluhu již uhrazena, zbývají uhradit náklady soudního řízení a úrok z prodlení.

Exekuce

02.01.2020 11:41
Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Třebíči, sp. zn.: EPR 220285/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 35.882,55 Kč + příslušneství. 

Rozsudek

18.12.2019 10:16
Okresní soud v Břeclavi rozhodl rozsudkem sp. zn.: 17 C 233/2019, který zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, podnikající fyzická osoba, dluh ve výši 14.496 Kč + příslušenství.

Exekuce

03.12.2019 09:23
Na základě získaného exekučního titulu (platební rozkaz Okresního soudu ve Vsetíně, sp. zn.: 110 C 14/2018), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, nepodnikající fyzická osoba, dluh ve výši 4.208,31 Kč + příslušneství.   

Rozsudek

02.12.2019 19:17
Městský soud Praha rozhodl rozsudkem sp. zn.: 13 Cm 28/2019, který zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, anglická právnická osoba, dluh ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství.