Exekuce na majetek dlužníka

18.08.2023 12:30

Na základě získaného exekučního titulu (Okresní soud v Pardubicích ze dne 04.05.2023 č. j. 9 C 31/2023-65), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Pardubic, dluh vznikl na základě neuhrazených a dlužníkem objednáných služeb. Pohledávka ve výši 5.627,00 Kč s příslušenstvím.

Zpět