Nařízení exekuce

14.08.2023 11:38

Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31.05.2022 č. j. 26 C 93/2022-12), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník právnická osoba z Prahy, pohledávka z obchodního styku ve výši 2.420,- EUR s příslušenstvím.

Zpět