Archiv článků

Rozsudek

03.06.2020 08:32
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci sp. zn.: 13 C 206/2019 rozsudkem, který zcela vyhověl námi podanému návrhu. Dluh ve výši 11.509,50 Kč s příslušenstvím, dlužník fyzická osoba z Prahy 5. 

Rozsudek

11.05.2020 12:57
Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve věci sp. zn.: 15 C 23/2020 rozusdkem, kdy vyhověl námi podané žalobě v plném rozsahu. Dlužník, fyzická osoba, jistinu dluhu uhradila až po podání žaloby; dluh na nájemném SVJ. 

Výmaz společnosti

23.04.2020 15:07
V rámci vedené exekuce (exekuční titul Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn.: EPR 2263/2013) na majetek dlužníka, bylo zjištěno, že dlužník byl vymazán z obchodního rejstříku. Ve věci zajištěny dokuemnty pro účetní odpis pohledávky, jako daňového nákladu. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 25.200...

Elektronický platební rozkaz

20.04.2020 13:04
Obvodní soud pro Prahu 9, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 27564/2020). Pohledávka za právnickou osobou ve výši 32.670 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

16.04.2020 22:59
Obvodní soud pro Prahu 1, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 27564/2020). Pohledávka za právnickou osobou ve výši 90.750 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

26.03.2020 13:11
Okresní soud v Lounech, vydal na základě námi podaného návrhu, elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 56817/2020). Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 8.587 Kč + příslušenství. na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 283009/2019). Dlužník právnická...

Insolvence

07.03.2020 12:17
Při exekuci na majetek dlužníka, Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, vyhověl návrhu dlužníka a zahájil insolvenční řízení (sp. zn.: KSPA 60 INS 6036/2020). Dluh z z nedodržené smlouvy o dílo ve výši 46.440,00 Kč + příslušenství. Ve věci podána přihláška pohledávky.

Insolvence

06.03.2020 11:16
V rámci vedené exekuce (exekuční titul Okresního soudu v Pardubicích, sp. zn.: 117 EC 179/2012) na majetek dlužníka, bylo zjsištěno, že dlužník podal návrh na zahájení isolvenčního řízení na svůj majetek. Ve věci podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Pohledávka za fyzickou osobou ve...

Exekuce

27.02.2020 21:30
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn.: 13 Cm 28/2019), byla na majetek dlužníka nařízena exekuce. Dlužník, podnikající právnická osoba, dluh ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství.

Elektronický platební rozkaz

19.02.2020 09:15
Okresní soud v Jihlavě, na základě námi podaného návrhu, vydal elektronický platební rozkaz (sp. zn.: EPR 283009/2019). Dlužník právnická osoba, dluh z autodopravy ve výši 47.859,79 Kč + příslušenství.