Archiv článků

Elektronický platební rozkaz

18.09.2023 21:51
Okresní soud v Nymburce vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 18. září 2023, č. j. EPR 205766/2023-6). Dlužník, právnická osoba z Lysé nad Labem, dluh z obchodní činnosti ve výši 3.518,00 Kč s příslušenstvím.

Exekuce na majetek dlužníka

18.08.2023 12:30
Na základě získaného exekučního titulu (Okresní soud v Pardubicích ze dne 04.05.2023 č. j. 9 C 31/2023-65), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Pardubic, dluh vznikl na základě neuhrazených a dlužníkem objednáných služeb. Pohledávka ve výši 5.627,00 Kč...

Nařízení exekuce

14.08.2023 11:38
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31.05.2022 č. j. 26 C 93/2022-12), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník právnická osoba z Prahy, pohledávka z obchodního styku ve výši 2.420,- EUR s příslušenstvím.

Rozsudek

04.08.2023 22:49
Okresní soud v Chebu rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: EPR 299905/2021). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodní činnosti ve výši 2.420 EUR s příslušenstvím.  

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

28.07.2023 23:06
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou ze dne 06.06.2023 č. j. 8 C 104/2023-27), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Velkého Meziříčí; dluh za neuhrazené, objednané a využité služby, ve výši 19.953,00 Kč s...

Rozsudek odvolacího soudu

28.06.2023 13:15
Odvolací soud (Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci) potvrdil prvoinstanční rozsudek Okresního soudu v Olomouci (č. j. 69 Co 14/2023-198) a zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, fyzická osoba z Olomouce, pohledávka z nevrácené půjčky ve výši 200.000 Kč s příslušenstvím.  

Nařízení exekuce na majetek dlužníka

21.06.2023 09:24
Na základě získaného exekučního titulu (elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Kutné Hoře, č. j. EPR 270265/2022-13), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník je právnická osoba, dluh z obchodní činnosti.    

Elektronický platební rozkaz

08.03.2023 10:44
Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 8. března 2023, č. j. EPR 49046/2023-6). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodní činnosti ve výši 22.133,00 Kč s příslušenstvím.  

Elektronický platební rozkaz

14.01.2022 17:16
Obvodní soud pro Prahu 10 vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (sp.zn.: EPR 299905/2021). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodní činnosti ve výši 2.420 EUR s příslušenstvím.  

Exekuce

07.01.2022 17:09
Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn.: 68 C 132/2021), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Prahy, dluh z nevrácené zápůjčky ve výši 75.000 Kč s příslušenstvím.