Nařízení exekuce na majetek dlužníka

19.03.2024 21:58

Po získání pravmocného soudního rozhodnutí, byl podán návrha na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Pohledávka ve výši 10.636,00 Kč a její příslušenství. Místně příslušný soud je Okresní soud Ústí nad Labem, exekučním titulem je rozsudek  č.j.: 36 C 312/2023-60.   

Zpět