Rozsudek

22.12.2023 22:42

Okresní soud ve Znojmě rozhodl rozsudkem a to tak, že zcela vyhověl námi podané žalobě (sp.zn.: 21 C 233/2022). Dlužník, fyzická osoba z Križovan nad Dudváhom, dluh z nájemní smlouvy resp. neuhrazené nájemné a služby ve výši 98.793,00 Kč s příslušenstvím.

 

Zpět