Elektronický platební rozkaz

30.01.2024 12:25

Okresní soud v Ostravě vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 30. ledna 2024, č. j. EPR 286354/2023-17). Dlužník, právnická osoba z Ostravy, dluh za objednané a neuhrazené stavební práce ve výši 5.448,50 EUR s příslušenství0,

 

Zpět