Elektronický platební rozkaz

24.01.2024 10:10

Obvodní soud pro Prahu 1 zcela vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (dne 24. ledna 2024, č. j. EPR 15140/2024-5). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z přepravy zboží (autodoprava) ve výši 550,00 EUR s příslušenstvím.

 

Zpět