Exekuce

07.01.2022 17:09

Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn.: 68 C 132/2021), jsme podali návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník fyzická osoba z Prahy, dluh z nevrácené zápůjčky ve výši 75.000 Kč s příslušenstvím.

Zpět