Vymožení pohledávky

30.11.2021 10:01

Na základě vydaného EPR dlužník uhradil celý svůj dluh na nájemném ve výši 10.986 Kč s příslušenstvím. Dlužník, fyzická osoba z Pardubic; věc vedena u Okresního soudu v Pardubicích sp. zn.: EPR 274223/2021. 

Zpět