Úspěšná exekuce

23.11.2021 22:59

Na základě získaného exekučního titulu (rozsudek OS v Benešově sp. zn.: 6 C 96/2021) byla úspěšně provedena exekuce na majetek dlužníka ve věci pohledávky ve výši 16.636,36 Kč + příslušenství. Dlužník svůj dluh uhradil.

Zpět