Elektronický platební rozkaz

15.12.2021 10:12

Ve věci vedené u Okresního soudu v Chebu (sp. zn.: EPR 271768/2021), bylo vyhověno našemu návrhu a soud vydal elektronický platební rouzkaz (EPR). Pohledávka za fyzickou osobou z Chebu, ve výši 165.000 Kč s přísluušenstvím. 

Zpět