Vymožení pohledávky

03.12.2021 15:26

Na základě nařízené exekuce (OS v Benešově, sp.zn.: 27 EXE 644/2021), dlužník uhradil vymáhanou pohledávku ve výši 7.460 Kč s příslušenstvím. Dlužník, fyzická podnikající osoba z Divišova.

Zpět