Elektronický platební rozkaz

14.01.2022 17:16

Obvodní soud pro Prahu 10 vyhověl námi podanému návrhu a vydal elektronický platební rozkaz (sp.zn.: EPR 299905/2021). Dlužník, právnická osoba z Prahy, dluh z obchodní činnosti ve výši 2.420 EUR s příslušenstvím.

 

Zpět