Vymožení pohledávky

28.12.2021 16:26

Na základě rozsudku Okresního soudu Plzeň-město (sp. zn.: 36 C 323/2020), dlužník uhradil celkovou dlužnou částku vč. příslušenství. Pohledávka ve výši 5.561 EUR s příslušenstvím, dlužník právnická osoba z Plzně.

Zpět