PODÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU BEZ ZÁLOH, BEZ PROVIZE !

Spol. FOX HOLDING s.r.o. nabízí, obstarání veškerých úkonů spojených s podáním návrhu na vydání platebního rozkazu a taktéž nabízí i případné následné podání návrhu na nařízení a provedení exekuce na majetek Vašeho dlužníka.

Vše online a bez jakýchkoliv záloh a provizí!

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, které může věřiteli usnadnit a urychlit vymožení jeho pohledávky. Soud na návrh žalobce, vydá platební rozkaz, pokud je v žalobě požadováno zaplacení peněžité částky; soud vychází při vydání platebního rozkazu pouze z tvrzení žalobce. Soud žalovaného před vydání platebního rozkazu mevyslechne tzn. že před samotným vydáním platebního rozkazu, neprobíhá s účastníky řízení žádné jednání v soudní síni.

Na základě vydaného platebního rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady soudního řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Platební rozkaz, proti kterému nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci na majetek dlužníka. Hlavní výhodou platebního rozkazu je zkrácené řízení tzn. rychlost vydání a nižší soudní poplatek (platí pro elektronický platební rozkaz).

Veškerá komunikace probíhá emailem, či telefonicky a průběh celého soudního řízení, lze sledovat online.