Elektronický platební rozkaz

14.04.2021 10:30

Obvodní soud pro Prahu 10 vydal na základě námi podaného návrhu elektronický platební rozkaz (EPR). Ve věci sp. zn.: EPR 70361/2021 požadujeme po dlužníkovi uhradit objednané a provedené služby. Žalovaná jistina 38.000 Kč.

Zpět