Vymožená pohledávka

22.09.2016 11:01

Na základě vydaného elektronického platebního rozkazu OS Přerov pod sp. zn.: 47 Cm 162/2014., dlužník uhradil 5.269 Kč (jistina pohledávky + úrok z prodlení) a 3.546 Kč (náklady řízení); pohledávka byla vymožena, případ ukončen.

Zpět