Výmaz společnosti

23.04.2020 15:07

V rámci vedené exekuce (exekuční titul Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn.: EPR 2263/2013) na majetek dlužníka, bylo zjištěno, že dlužník byl vymazán z obchodního rejstříku. Ve věci zajištěny dokuemnty pro účetní odpis pohledávky, jako daňového nákladu. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 25.200 Kč + příslušenství.

Zpět