Elektronický platební rozkaz

23.08.2016 12:11

Ve věci o 4.800 Kč + příslušenství, vedené u OS Přerov, soud vyhověl námi podanému návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) a tento vydal pod sp. zn.: 47 Cm 162/2014.

Zpět