Soudní smír

10.11.2020 11:01

Obvodní soud pro Prahu 10, schválil námi navržený soudní smír ve věci sp. zn.: 59 C 100/2020. Dlužník (právnická osoba) je povinen v měsíčních splátkách uhradit jistinu dluhu, úrok z prodlení a soudní náklady. Dluh ve výši 2.500 EUR + příslušenství.

Zpět