Smír

13.12.2017 09:46

S fyzickou osobou uzavřen smír ohledně pohledávky ve výši 88.937,06 Kč + příslušenství. Sepsáno uznání dluhu se splátkovým kalendářem; jednotlivé splátky uhrazeny, dluh vymožen.  

Zpět