Smír

15.10.2017 18:47
Na základě podané návrhu na vydání EPR (153074/2017) u Okresního soudu v Chebu ohledně pohledávky z obchodního styku ve výši 121.798 Kč + příslušenství byla s žalovanou stranou uzavřena dohoda o narovnání. Dlužník se zavázal uhardit ve třech splátkách částku ve výši 100.000 Kč
Zpět