Rozsudek

15.03.2019 20:42

Okresní soud v Litoměřicích, vydal na základě námi podané žaloby, rozsudek v němž zcela vyhověl našemu návrhu (sp. zn.: 12 C 208/2018). Dlužník, fyzická osoba z Litoměřic; dluh ve výši 3.800 Kč + příslušenství.

Zpět