Rozsudek

26.10.2018 16:00

Okresní soud Praha – západ rozhodl ve věci sp. zn.: 7 C 243/2017 rozsudek, který zcela vyhověl námi podané žalobě. Dlužník, fyzická osoba z Roztok, je povinnen zaplatit  částku 38.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení.

Zpět