Rozsudek

20.11.2018 17:40

Obvodní soud pro Prahu 10, na základě námi podané žaloby, rozhodl rozsudkem (sp.zn.: 26 C 370/2018). Dlužník, fyzická osoba z Prahy 10, je povinnen do 3 dnů od právní moci rozsudku, uhradit celý dluh ve výši 171.400 Kč s příslušenstvím.

Zpět