Rozsudek

17.12.2018 12:07

Okresní soud v Liberci vydal, na základě námi podané žaloby, rozsudek v němž zcela vyhověl našemu návrhu (sp. zn.: 26 C 246/2018). Dlužník, právnická osoba z Českého Dubu; dluh ve výši 16.940 Kč + příslušenství. Dlužník na základě rozsudku dlužnou částku uhradil.

Zpět