Rozsudek

30.11.2017 09:32

Okresní soud Praha – západ, na základě námi podaného návrhu na vydání elektronického pltebního rozkazu a následnému podání odporu žalovaným, rozhodl ve věci sp.zn: 7 C 243/2017 rozsudkem. Rozsudek zcela vyhověl námi podanému návrhu a uložil žalovanému, uhradit nezaplacenou kupní cenu ve výši 38.000 Kč + příslušenství.

Zpět