Rozsudek

23.11.2017 11:22

Okresní soud ve Vyškově, na základě námi podaného návrhu na vydání elektronického pltebního rozkazu a následnému podání odporu žalovaným, rozhodl ve věci sp.zn: 4 C 329/2016 rozsudkem. Rozsudek zcela vyhověl námi podanému návrhu a uložil žalovanému, uhradit nesplacenou zápůjčku ve výši 9.000 Kč + příslušenství.

Zpět