Rozsudek

12.04.2021 14:22

Obvodní soud pro Prahu 3, zcela vyhověl námi podané žalobě a ve věci sp. zn.: 17 C 263/2020, rozhodl rozsudkem. Zavázal žalovaného uhradit částku ve výši 2.250 EUR s úroky z prodlení, paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohedávky a taktéž uhradit náklady řízení. Pohledávka z obchodního styku, neuhrazení objednené a provedené přepravy zboží. 

Zpět