Rozsudek

03.06.2020 08:32

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci sp. zn.: 13 C 206/2019 rozsudkem, který zcela vyhověl námi podanému návrhu. Dluh ve výši 11.509,50 Kč s příslušenstvím, dlužník fyzická osoba z Prahy 5. 

Zpět