Rozsudek

11.05.2020 12:57

Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve věci sp. zn.: 15 C 23/2020 rozusdkem, kdy vyhověl námi podané žalobě v plném rozsahu. Dlužník, fyzická osoba, jistinu dluhu uhradila až po podání žaloby; dluh na nájemném SVJ. 

Zpět