Rozsudek

18.02.2020 21:05

Městský soud v Praze, ve věci dlužné pohledávky ve výši 1.085.916 Kč + příslušenství, rozhodl rozsudkem (sp. zn.: 13 Cm 28/2019), který zcela vyhověl námi podané žalobě. Pohledávka za právnickou osobou, vzniklá nevyplacením dluhopisů.

Zpět